Millori la societat del demà recolzant als nens d'avui

Amics per sempre

El joc com a dret dels infants, reforça les aptituds físiques, cognitives i emocionals.
Els centres d'acollida i residencials acullen aquests nens fins a la majoria d'edat proporcionant les necessitats bàsiques d'alimentació, allotjament i educació.

Tot i això, aquests nens segueixen patint grans mancances pel que fa al suport afectiu i educatiu. Nostre objectiu és cobrir aquestes necessitats a través d'activitats setmanals socioeducatives orientades a facilitar-los la integració social amb tallers, activitats d'oci, extra-escolars, culturals, esportives, etc.

Amb tot això pretenem poder aconseguir oferir-los un futur millor i noves possibilitats de desenvolupament com qualsevol altre nen.

Aquest programa es realitza els caps de setmana i el compromís mínim del voluntari és 1 any.

Col·labora en fer que es diverteixin!
Amics per Sempre