Millori la societat del demà recolzant als nens d'avui

Beques d'Estudis

Les nostres beques van dirigides a aquells   joves que volen seguir estudiant, i no ho poden fer per problemes econòmics.
El Programa de beques de la Fundació té com a objectiu facilitar als joves en risc d'exclusió social, estudis de grau mitjà.

Segons l'estudi "Els itineraris educatius dels joves ex-tutelats a Espanya" de la Comissió Europea (Juliol 2010) aquests joves formen part d'un dels col·lectius que pateix més exclusió social i econòmica en el marc de les nacions europees. A Espanya , s'ha produït un augment del nombre de nens i adolescents en protecció, que han absorbit principalment els centres residencials. Malgrat l'important progrés cap al paradigma de normalització dels primers 20 anys de democràcia, el nombre de places en els centres ha començat a créixer de nou en els últims deu anys (...).

El 80% no obté el graduat escolar
El 70% estan en un curs inferior al que els tocaria,
El 64% repeteix curs en l'actualitat. L'el 58% van a l'escola de forma irregular

Actualment, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, hi ha un gran nombre d'alumnes que no aconsegueixen l'educació mínima obligatòria.

Si vols col·laborar en el seu futur, fes click aquí
Beques Estudi