Millori la societat del demà recolzant als nens d'avui

Conveni de col·laboració amb la Fundació Bancària " La Caixa"

ID-obra-social-la-caixa
En data 28 de juliol de 2017 la Fundació Soñar Despierto signa un conveni de col·laboració amb la Fundació Bancària "La Caixa" que col·laborarà en el desenvolupament del projecte "Atenció social i educativa a la infància i adolescència en risc d'exclusió" que es va presentar en el marc de la Convocatòria de Lluita contra la pobresa i l'exclusió social 2017