Millori la societat del demà recolzant als nens d'avui

Formació i inserció laboral

Desde Soñar Despierto donem suport a joves majors de 16 anys en la seva formació i inserció laboral a través de diferents programes i col·laboracions amb empreses.
Impartim tallers de formació destinats a facilitar la seva inserció en el món laboral a través d'un itinerari personalitzat.

Aquests joves seran capaços de confeccionar el seu propi currículum, preparar entrevistes de treball, tenir nocions d'informàtica i desenvolupar habilitats comunicatives i emocionals per a la presa de decisions.

Tot això amb l'ajuda de voluntaris, i d'acadèmies i empreses que ens obren les seves portes becant als xavals de manera desinteressada.

Pertanys a una empresa i aquestes interessat en ajudar-los
Formació