Millori la societat del demà recolzant als nens d'avui

Herències i Llegats

Incloure Somiar Despert en el testament és contribuir a que en el futur molts menors en risc d'exclusió puguin complir els seus somnis
Vies de col·laboració:
  • Deixar un llegat, és a dir, un bé determinat que pot ser una quantitat concreta de diners, un percentatge sobre el valor total del patrimoni, una propietat immobiliària o béns mobles: obres d'art, antiguitats, joies, etc.
  • Designar Fundació Soñar Despierto com a hereva universal o com cohereva si hi ha diversos hereus. En el primer cas, tots els béns passarien a l'organització. En el segon, els béns es repartirien segons la proporció fixada en el testament.
Comentarios*
Herències i Llegats