Millori la societat del demà recolzant als nens d'avui

L'ajuntament de Barcelona i Somiar Despert

logo-diba
L'ajuntament de Barcelona confia en el projecte de Somiar Despert

Concedida una ajuda econòmica per al desarrollo del projecte a Barcelona

Hem Estat una de les 'entitats socials seleccionades per la convocatòria anual de subvencions 2016 per a la Realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat. L'import Econòmic rebut ha Estat de 2.000 €

AQUESTA ajuda servirà per desenvolupà el projecte de prevenció i atenció socioeducativa per a infants i adolescents tutelats que és duu a Terme a Barcelona amb 140 nois i Noies de 14 CRAEs (centres Residencials d'acció educativa), i el soporte de 110 voluntaris.