Procesant pagament...
QUI SOM
PATRONAT
President:
David Hernández Pumarega.
Secretari:
Francesc Doménech Salarich.
Vocals:
Elena Hernández de Cabanyes, Celso Cabrera Marrero, Carmen Aparicio Pastor, Marta Litrán Altemir, Elisa Ma Albella Pérez de Larraya.
DIRECCIÓ GENERAL
Directora General:
Marta Cuesta Garí
SEUS
CATALUNYA-BARCELONA (Seu social)
Responsable de Comunicació i Patrocinis: Chantal Gómez
Responsable de ProgramEs i ProJectEs: Quim Guinot
Administració: Sara Pumarega

MADRID
Coordinació General: Mª Ignacia Ceballos

SEVILLA
Coordinació General: Beatriz Jiménez

VALENCIA
Coordinació General: María Teruel
INFORMACIÓ FINANCERA
INGRESSOS
DESPESES
PRINCIPALS DOCUMENTS