Procesant pagament...
QUI SOM
PATRONAT
President:
David Hernández Pumarega.
Secretari:
Francesc Doménech Salarich.
Vocals:
Elena Hernández de Cabanyes, Celso Cabrera Marrero, Carmen Aparicio Pastor, Marta Litrán Altemir, Elisa Ma Albella Pérez de Larraya.
DIRECCIÓ GENERAL
Directora General:
Marta Cuesta Garí
SEUS
CATALUNYA-BARCELONA (Seu social)

Responsable de Comunicació i Patrocinis: Chantal Gómez
Responsable de ProgramEs i ProJectEs: Quim Guinot
Administració: Sara Pumarega

MADRID

Coordinació General: Mª Ignacia Ceballos
Responsable d'events: Mª Ignacia Ceballos
Responsable de programes de voluntariat: Isabel Mínguez
Responsable de programes d'adolescents: Bárbara Rivera
Administració i Comunicació: Sandra de Juana
SEVILLA

Coordinació General: Beatriz Jiménez, Javier Andreu
Responsable de patrocinis: María Calvente, Javier Andreu
Responsable de programes de voluntariat: Blanca Cortés, Paula
Chocero, María Rodríguez
Responsable de formació: Berta Moreno, Jaime Pastor

VALENCIA

Coordinació General: Ricardo Alonso, Maristela Font
Responsable d'events Begoña Bargues
Responsable de comunicació i patrocinis: Sofía Maldonado
INFORMACIÓ FINANCERA
INGRESSOS
DESPESES
PRINCIPALS DOCUMENTS