Millori la societat del demà recolzant als nens d'avui

Missió i Valors

Missió:

Col·laborar en la integració social dels nens, nenes i adolescents, en situació de vulnerabilitat, tutelada per l'administració, procedent d'ambients marginals i famílies desestructurades.
Visió:

- Ser referents en l'atenció a la infància i adolescència vulnerable.
- Donar continuïtat al treball realitzat amb la infància i adolescència, un cop arriben a la joventut, per garantir la seva inserció social i laboral.
- Fomentar la participació social de la ciutadania a través del voluntariat, implicat, responsable i degudament format a través d'un pla explícit de la Fundació.
- Replicar el projecte a altres comunitats autònomes del territori nacional.

Valors:

-Compromís Amb la infància i adolescència per garantir la seva igualtat d'oportunitats.
-Participació I responsabilitat social, fomentant la participació del voluntariat.
-Transparència I coherència en totes les accions de la Fundació.
IMG_7110