Millori la societat del demà recolzant als nens d'avui

Què fem?

Integració social d'infants i joves residents en centres d'acollida i residencials, procedents de famílies desestructurades a través d'un projecte socioeducatiu.
Ja fa més de 10 anys en Soñar Despierto vam tenir un somni amb un objectiu clar: millorar la societat de demà donant suport als nens i joves d'avui.

Objectius:
  • Suport educatiu i emocional als menors, perquè puguin mantenir un nivell escolar adequat per al seu desenvolupament.
  • Accions de promoció de l'educació inclusiva en el temps lliure i foment de l'educació en valors.
  • Promoure la ciutadania activa i la participació social a través del voluntariat .

Treballem directament amb els nens i joves en els centres d'acollida i residencials.
Què fem