Millori la societat del demà recolzant als nens d'avui

Transparència

En Soñar Despierto ens esforcem a respondre a la confiança que ens demostren els donants, gestionant totes les aportacions amb agraïment, responsabilitat, eficàcia i transparència.
Una part essencial del nostre compromís amb els nens és la correcta gestió dels fons destinats a ells.

Per això mantenim informats als nostres donants de la destinació de les seves aportacions, a través del nostre web, memòria i dels enviaments personalitzats com el certificat anual de donacions, que dóna dret al donant a la desgravació en la declaració de la renda d'un 25% de la seva aportació i un 35% per a empreses.

- La nostra activitat està sotmesa als controls de les administracions públiques
- Cada any encarreguem una auditoria sobre els comptes anuals consolidats a GMP Auditores